ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

22 Şubat 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 MMO'NUN ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARI/HİZMETİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN HUKUK MÜCADELESİ SÜRÜYOR

    Yayına Giriş Tarihi: 09.11.2005  Güncellenme Zamanı: 10.10.2008 14:52:48  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Danıştay 13. Dairesi, Makina Mühendisleri Odası‘nın Açtığı Davada, Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin Özelleştirilmesine İlişkin yapılan İhale Sonucunda, Devre İzin Veren Rekabet Kurulu Kararlarının Yürütülmesinin Durdurulmasını Kararlaştırdı.


Konu ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ‘ın yaptığı basın açıklaması metni yazının devamındadır.

BASINA VE KAMUOYUNA
09.11.2005

 

Danıştay 13. Dairesi,
Makina Mühendisleri Odası‘nın Açtığı Davada,
Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin Özelleştirilmesine İlişkin Yapılan İhale Sonucunda, Devre İzin Veren Rekabet Kurulu Kararlarının Yürütülmesinin Durdurulmasını Kararlaştırdı

 

MMO‘nun Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin hukuk mücadelesi sürüyor.


Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin Özelleştirme İdaresi'nce özelleştirmeye çalışılması, bu hizmetin kamu/toplum yararı niteliğinden hareketle Anayasal bir hüküm olan kamu hizmetlerinin kamu tarafından verilmesi gerekliliğini dışlamaktadır. Yine bir kamu hizmetinin özel ellere teslimiyle kamunun ciddi bir gelir kaybı ve zarara uğratılması söz konusudur. Bu nedenle Odamız, söz konusu özelleştirmeye ilişkin başından beri karşı çıkarak, bir hukuk mücadelesi yürütmektedir.


Odamızın bu konuda açtığı davalardan birine ilişkin yine kamu lehine bir karar, bu kez Danıştay 13. Dairesi tarafından verilmiştir.

Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin Özelleştirilmesine ilişkin ihale süreci sonucunda, hizmetin 20 yıl süreyle işletilmesi hakkının en yüksek teklifi veren Ortak Girişim Grubuna devri işlemine izin veren Rekabet Kurulu Kararının ve söz konusu ihalede 4. en yüksek teklifi verenlerin değerlendirildiği Rekabet Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Odamızca açılan davada, Danıştay 13. Dairesi 10.10.2005 tarihli kararıyla; "Rekabet Kurulu'nun araç muayene hizmeti için bildirilen teşebbüslerin kuzey ve güney olarak iki ayrı coğrafi bölge içinde hizmet sunma imtiyazını almasında 4054 sayılı Kanun çerçevesinde bir sakınca bulunmadığı ve bildirime konu özelleştirme işlemine izin verilmesi" kararında hukuka uyarlık görmeyerek, Rekabet Kurulu Kararlarının dava sonuçlanıncaya kadar yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir.


Danıştay 13. Dairesi'nin karar gerekçesinde; aynı hizmetle ilgili, araç muayene istasyonu açma ve işletme yetkisi verilmesine ilişkin daha önce yapılan ihaleyi sonuçlandıran ve uygun teklifi belirleyen işlemi iptal eden Karayolları Genel Müdürlüğü'nün işleminin yargı kararıyla iptal edilmesiyle, ortada aynı hizmetle ilgili olarak iki ayrı ihale ve iki ayrı ihaleyi sonuçlandırıcı işlemler bulunduğundan, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca bu durumun değerlendirilerek yeniden bir karar alınmasının gerekli bulunduğu belirtilmektedir.

Kamuoyunca bilindiği üzere; daha önce Odamızca açılan bir başka davaya ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesi; araç muayene istasyonları/hizmetinin özelleştirme yoluyla devrini düzenleyen Karayolları Trafik Kanunu'nun 35. maddesini Anayasa'ya aykırı bularak, Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine karar vermişti.

Yapılmakta olan özelleştirmenin hukuka aykırılıkları, Odamızın yürüttüğü yargı mücadelesi sonucunda tek tek ortaya çıkmaktadır. Odamızın Araç Muayene İstasyonları/Hizmetinin özelleştirilmesine ilişkin hukuk mücadelesinin sürdüğünü kamuoyuna duyururuz.


TMMOB

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Yönetim Kurulu Başkanı

Emin KORAMAZ

Tüm Basın Açıklamaları »

09.11.2005 tarihinden itibaren 2633 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri