ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

30 Eylül 2023 Cumartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 "ÖZELLEŞTİRMEYE HAYIR" DİYEN ERDEMİR ÇALIŞANLARINI VE HALKINI DESTEKLİYORUZ

    Yayına Giriş Tarihi: 16.06.2005  Güncellenme Zamanı: 10.10.2008 15:02:20  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Yıllardır ERDEMİR'de "Demir Çelik Kongresi" düzenleyen ve tesislerde çalışan çok sayıda üyesiyle birlikte Odamız, "ERDEMİR satılamaz" demekte ve ERDEMİR çalışanları ile halkının yanında olduğunu kamuoyuna duyurmaktadır.


Konu ile ilgili Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ali Ekber ÇAKAR‘ın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır.

BASINA VE KAMUOYUNA
16.06.2005

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
"Özelleştirmeye Hayır" Diyen ERDEMİR Çalışanları ve
Halkını DestekliyorERDEMİR ve diğer stratejik kuruluşların özelleştirilmesi ile artan dışa bağımlılık süreçleri, Türkiye'nin ulusal ekonomisini yönlendirme ve sosyo-ekonomik gereksinimlerine göre düzenleme yapabilmesi, kendi öncelik ve özlemlerini dile getirme ve gerçekleştirme olanaklarının giderek ortadan kaldırılması sonucunu üretecektir.

Özelleştirmelerin ülke ekonomisine çok önemli katkıları olan kamu kurum ve kuruluşları ile KİT'leri, stratejik sektör ve kuruluşları kapsadığı bilinmektedir.
Odamız, uluslararası tekellerin isteklerine cevap vermeye yönelik olarak gündeme gelen, madencilikten enerjiye, iletişimden ulaşıma, eğitimden sağlığa, yerel yönetimlerden hizmet sektörüne dek bir çok alanın sermayeye açılarak talan edilmesini, sanayileşme ve bağımsızlıktan bir kez daha vazgeçilmesi olarak saptamaktadır. Zira küreselleşme süreçleri eşliğinde bizatihi yabancı sermayeye de açılan uygulamalarla birlikte düşünüldüğünde özelleştirme, azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ekonomiyi ulusal nitelik ve çıkarlardan arındırma ile eşanlamlıdır.

Ekonominin 1980 sonrası yeniden yapılandırılması sürecinin başlarında, madencilik ve enerjide toplam üretimin büyük bir kesimini, imalat sanayiinde ise sınai katma değerin yaklaşık % 30'unu üreten bir KİT sistemi mevcuttu. Bugün ise imalat sanayii üretiminin yaklaşık üçte birinin yabancı sermayenin denetimindeki kuruluşlarca gerçekleştirilmektedir.
Öte yandan 1985'ten bugüne kadarki özelleştirmelerde resmi rakamlarla toplam 9.5 milyar YTL (14.3 milyar dolar) gelir, giderlerin ise 9.2 milyar YTL (13.9 milyar dolar) olduğu; özelleştirmelerin yerli ve yabancı sermayeye ulusal kaynak aktarım işlevli olarak yapıldığı bir başka gerçektir.

9 yan kuruluşu, 15.000 çalışanı, 2003'te kâr artış oranı % 90, 2004'te 3.2 milyar dolar satış geliri ve 463 milyon dolar kârı bulunan ERDEMİR'in 2004 net kârının üçte biri tutarı ve piyasadaki gerçek değerinin altındaki bir bedelle satışa çıkarılması, yukarıda dile getirdiğimiz savları doğrulayıcı niteliktedir.

Yassı çelik gereksinimi her yıl artış gösteren Türkiye'nin tek yassı çelik üretim tesisi olan ERDEMİR'in satılmasıyla ülkemiz ithalata yönelecek, bu alanda da dışa bağımlı hale gelecektir. Erdemir ve yan kuruluşları yassı çelik, silisyumlu yassı çelik, uzun çelik, dikişsiz boru üretiminde ciddi bir kapasite yanısıra, Türkiye'nin demir cevheri arama ruhsatının yarısına, iki büyük limana, yatırım, danışmanlık, mühendislik, projelendirme açısından önemli bir zenginlik ve birikime sahiptir. Bu üretim kapasitesi ve birikimin satılmasıyla Türkiye, otomotiv, petrokimya, savunma sanayii ve hidrolik sistemlere yönelik demir-çelik alanındaki üretici potansiyelini büyük oranda yitirecektir. ERDEMİR'e dünya demir çelik devlerinin talip olması işte bu zenginlik ve birikimden ötürüdür.

Yıllardır ERDEMİR'de "Demir Çelik Kongresi" düzenleyen ve tesislerde çalışan çok sayıda üyesiyle birlikte Odamız, "ERDEMİR satılamaz" demekte ve ERDEMİR çalışanları ile halkının yanında olduğunu kamuoyuna duyurmaktadır.

TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Yönetim Kurulu Sekreteri
Ali Ekber ÇAKAR

Tüm Basın Açıklamaları »

16.06.2005 tarihinden itibaren 2339 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2023 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri