ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

27 Şubat 2024 Salı    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE PERSONEL ALIMINDA CİNSİYET AYRIMCILIĞI YAPILIYOR!!

    Yayına Giriş Tarihi: 17.11.2004  Güncellenme Zamanı: 10.10.2008 15:12:28  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Mühendislikte cinsiyet ayrımcılığına ilişkin olarak

Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Maden Mühendisleri Odası‘nın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır.

BASINA VE KAMUOYUNA
13.11.2004


2004 Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Kamu Kurumlarına ilk defa atanacaklar için ek yerleştirme kılavuzu hazırlanarak, buna göre tercihlerin yapılması gerektiği ilan edilmiştir. Bilindiği gibi, Kamu Kurum ve Kuruluşları ihtiyaç duydukları kadrolar ile bu kadrolar için aranılacak koşulları Devlet Personel Başkanlığına bildirmekte, bu kadrolar Devlet Personel Başkanlığı adına yerleştirmeyi yapacak olan ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurulmakta ve sınav puanına göre yerleştirmeler yapılmaktadır.

08.11.2004 tarihinde dağıtımına başlanan Tercih kılavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün Merkez teşkilatına yerleştirilmesi yapılacak mühendis kadroları için koşullar belirtilmiştir.

Tercih kılavuzunda, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'ne alınacak Elektrik, Harita, Jeofizik, Maden, Makina, Petrol Mühendisliği için toplam 13, Jeoloji mühendisliği için de 75 kadroya erkek olmak şartı getirilmiştir. Sadece 5 jeoloji mühendisliği kadrosu için, kadın olma koşulu aranmaktadır.

İşsizlik olgusunun yaygın olduğu meslek alanlarımızda yapılan personel alımları olumlu bir gelişme olsa da, mühendislik alanlarında yapılacak başvurularda gündeme getirilen cinsiyet ayrımcılığı, tüm olumlulukları örtmüştür.

Aranan diğer şartlar arasında kadın ve erkek jeoloji mühendisleri için de "seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak" koşulunun getirilmiş olması, yapılan bu ayrımcılığın nedeninin, masum olmayan düşüncelerde aranmasını gerektirmektedir. Geçen yıl, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan personel alımında da benzeri cinsiyet ayrımcı politikalarla karşılaşılmıştır.

Üniversitelerimiz bünyesindeki bölümlere öğrenciler, kadın erkek ayırımı yapılmadan alınmakta, mesleğinin gerektirdiği zor arazi koşullarında bile çalışabileceği bilinciyle mezun olmaktadırlar. Aynı iş koşullarında erkeklerle eşit çalışma gücüne sahip kadın meslektaşlarımız aleyhine çalışma hayatına girişte ayırımcılık yapan bu zihniyet, kadınların üniversitelerin mühendislik bölümlerine alınmamalarını savunan bir anlayış ile özdeştir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü'nün alacağı mühendislik kadrolarından sadece 5 tanesini kadınlara ayırması, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmakta ve Anayasa'da herkese tanınmış çalışma hakkının kısıtlanması anlamına gelmektedir.

Politik ve yönetsel tercihlere bağlı olarak cinsiyet ayrımcılığı yapan bu uygulama, Anayasa'nın 10. Maddesi, İş Kanunu'nun 5. ve "BM kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığın kaldırılması sözleşmesi" 11. Maddelerine, Uluslararası Çalışma Örgütü mevzuatına aykırıdır.

İş yaşamında kadın meslektaşlarımıza karşı yapılmış hiçbir hukuki zemini olmayan bu çağdışı ayrımcılığı, sessiz kalarak kabul etmek mümkün değildir.

Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gereken, alınacak personelin sadece kadro ve pozisyonlarının ayrıntılı olarak belirtilmesi ve takdir yetkisinin başvuru sahiplerine bırakılmasıdır.

Emeğini ve mesleki birikimini ülkesinin gelişimi toplumun çıkarı için harcamış kadın meslektaşlarımız, mesleklerinde en az erkek meslektaşları kadar başarılı olduklarını ispatlamışlardır.

Hayatın her alanında önemli roller üstlenmiş kadın meslektaşlarımıza karşı iş hayatında uygulanan bu ayrımcılığı kınıyor, konuyla ilgili gerekli girişimleri sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TMMOB
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI
JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI
JEOLOJİ MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Tüm Basın Açıklamaları »

17.11.2004 tarihinden itibaren 3706 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri