ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

04 Şubat 2023 Cumartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 12 EYLÜL'ÜN 24. YILDÖNÜMÜNDE DEMOKRATİK TÜRKİYE VE DEMOKRATİK BİR ANAYASA İSTEMİ SÜRÜYOR

    Yayına Giriş Tarihi: 09.09.2004  Güncellenme Zamanı: 09.10.2008 09:59:13  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

12 Eylül‘ün 24. yıldönümünde, Demokratik bir Türkiye, Demokratik, Eşitlikçi ve Özgürlükçü bir Anayasanın gerekliliği, sosyal hukuk devletinin egemen kılınması, siyasetin toplumsal dinamikleri kapsamasının önünde bir engel olarak duran seçim sistemindeki baraj vd. engellerin kaldırılması, toplu sözleşme düzeninin emekçi dinamiklerini gözetecek sosyal politika boyutlarıyla yeniden yapılandırılması; cuntacıların yargılanması ve 12 Eylül‘ün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması önümüzde birer görev olarak durmaktadır.

Odamızın yaptığı basın açıklaması yazının devamındadır

12 Eylül‘ün 24. Yıldönümünde Demokratik Türkiye ve Demokratik Bir Anayasa İstemi Sürüyor

BASINA VE KAMUOYUNA
10 Eylül 2004


12 Eylül 1980, toplumsal tarihimizin önemli evrelerinden birini simgelemektedir. 12 Eylül 1980‘de gerçekleştirilen askeri müdahale ile 1961 anayasası ortadan kaldırılmış; IMF ve Dünya Bankasının istemleri uyarınca alınan 24 Ocak Kararları doğrultusunda Türkiye ekonomisi büyük sermaye lehine yeniden yapılandırılmıştır.

Sermaye güçlerinin "Bundan sonra biz güleceğiz" veciz sözü ile karşıladıkları 12 Eylül, ekonomiden siyasete ve devlet yaşamına dek emekçi halk aleyhine kapsamlı bir reorganizasyon gerçekleştirmiştir. Böylelikle toplu sözleşme düzeni ilga edilmiş; hukuk devletinin en temel ilkesi olan kuvvetler ayrılığı yani yasama-yürütme ve yargının ayrılığı ilkesi ortadan kaldırılma noktasına getirilmiştir. Siyasi partilerden derneklere ve sendikalara kadar bütün toplumsal örgütlenmeler kapatma ve faaliyet durdurmalara maruz kalmış; zor ve baskı ile toplumun siyasetten uzaklaştırılması sağlanmış; solu ezerken siyasal islamın güçlenmesinin zemini oluşturulmuş; öğrenci gençlik YÖK cenderesine sokulmuş; medya yozlaşmasının temelleri atılmış; Türkiye‘nin ekonomik, siyasal ve kültürel alanlardaki dışa bağımlılığı artırılmıştır.

Özel olarak ekonomik planda ise, kalkınmacı yatırım politikalarına son darbe vurulmuş, yatırımsız ve plansız bir ekonomik yaklaşımla ihracata dayalı ekonomik model benimsenmiş ve giderek para-finans-rant hareketlerine dayalı bir yönelime girilerek bugünlerin neo-liberal politikalarına kapı aralanmış; sanayileşme politikaları özelleştirme adımlarıyla kesintiye uğratılmış; Türkiye böylece uluslararası sermayenin egemenliğindeki küreselleşme süreçlerine entegre edilmiştir.

Bütün bunlar, dönemin en önemli toplumsal dinamiği olan emekçiler ile yurtsever toplumcu güçlerin terör-işkence-hapis-sürgün vb. politikalar ile geriletildiği bir ortamda gerçekleştirilmiştir.

Bu koşullarda ve 12 Eylül‘ün 24. yıldönümünde, Demokratik bir Türkiye, Demokratik, Eşitlikçi ve Özgürlükçü bir Anayasanın gerekliliği, sosyal hukuk devletinin egemen kılınması, siyasetin toplumsal dinamikleri kapsamasının önünde bir engel olarak duran seçim sistemindeki baraj vd. engellerin kaldırılması, toplu sözleşme düzeninin emekçi dinamiklerini gözetecek sosyal politika boyutlarıyla yeniden yapılandırılması; cuntacıların yargılanması ve 12 Eylül‘ün bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılması önümüzde birer görev olarak durmaktadır.

12 Eylül‘e karşı Demokratik Türkiye özlemlerinin haykırılacağı 12 Eylül‘ü protesto mitingine bu bilinçle destek vereceğimizi duyuruyor, basın, kamuoyu ve meslektaşlarımızı bu önemli görevler doğrultusunda duyarlılığa davet ediyoruz.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
Oda Sekreteri
Ali Ekber ÇAKAR

Tüm Basın Açıklamaları »

09.09.2004 tarihinden itibaren 2611 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2023 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri