ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

27 Kasım 2022 Pazar    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 YAPI DENETİMİ KANUN TASARISI ÜZERİNE (28.06.2001)

    Yayına Giriş Tarihi: 03.05.2004  Güncellenme Zamanı: 10.10.2008 15:17:44  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

BASINA VE KAMUOYUNA,

28.06.2001


Odamızın zorlukla edinmiş olduğu TBMM'ye sunma aşamasına getirilen kanun tasarısı Yapı Denetimini "595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"den çok daha anlaşılmaz bir sürece sokacaktır. "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" Yapı Denetimi anlayışını bırakın düzeltmeyi tam tersine daha büyük bir karmaşa yaratacaktır. Bu haliyle sözkonusu tasarı Yapı Denetimini kamusal denetimden çıkararak tek kelimeyle "özelleştirmektedir". Yasalaştırılması düşünülen ‘Yapı Denetimi Kanun Tasarısı' derhal geri çekilmelidir.


YAPI DENETİMİ KANUN TASARISI DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR!

Yapı Denetiminin, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, sağlıksız, plansız, kontrolsüz, kalitesiz yapılaşmanın önüne geçilmesi, ülke kaynaklarının ekonomik ve verimli kullanılması için "hayati" öneme sahip olduğunun 17 Ağustos 1999 depremi sonrası farkına varanlar, TMMOB ve Odamızın görüş, öneri ve uyarılarını dinlemeden hazırladıkları ve işlemeyen "595 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin Anayasa Mahkemesi tarafından iptali üzerine alelacele "Yapı Denetimi Kanun Tasarısı"nı TBMM gündemine sokmuşlardır. "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" üzerine konunun taraflarından biri olan Odamızın görüşleri sorulmamış ve hatta konu üzerine çalışma yapıldığı duyumumuz üzerine komisyon çalışmalarına katılma isteğimiz gözardı edilmiştir.


Üyelerimizin önemli bir kesiminin meslek alanını doğrudan ilgilendiren, toplumsal yaşamın bu önemli konusu olan Yapı Denetimi hakkında Odamız tüm bilgi birikimini sunmaya hazır olduğunu her fırsatta bildirmiştir. "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" üzerine yapılan çalışmalar bir şeyler gizlenmek istercesine kapalı kapılar ardında yapılmaktadır.


Odamızın zorlukla edinmiş olduğu TBMM'ye sunma aşamasına getirilen kanun tasarısı Yapı Denetimini "595 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"den çok daha anlaşılmaz bir sürece sokacaktır. "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" Yapı Denetimi anlayışını bırakın düzeltmeyi tam tersine daha büyük bir karmaşa yaratacaktır. Bu haliyle sözkonusu tasarı Yapı Denetimini kamusal denetimden çıkararak tek kelimeyle "özelleştirmektedir".

Söz konusu yasa tasarısı 595 sayılı KHK'nin Anayasa Mahkemesince iptal edilmesine karşın, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını bile beklemeden salt KHK'nin iptali ile görevlerine son verilen Yapı Denetim Kuruluşlarının sorunlarına çözüm getirmek için çıkarılmaya çalışılmaktadır.


Kanun tasarısında belirtilen "Denetçi Mimar-Mühendislerin" Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca belgelendirileceği hükme bağlanarak TMMOB ve bağlı Meslek Odalarının yasal görevlerine müdahale edilmekte, bir anlamda 595 sayılı KHK'nin iptalinde baş etken olarak gördükleri TMMOB ve Odalardan intikam almaya çalışılmaktadır.


Bilimsellikten ve katılımcılıktan uzak bir anlayışla yangından mal kaçırırcasına hazırlanıp yasalaştırılması düşünülen "Yapı Denetim Kanun Tasarısı" ülke ve toplum yararına olmadığından derhal geri çekilmelidir.


Saygılarımızla,

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Sekreteri

Ali Ekber ÇAKAR

Tüm Basın Açıklamaları »

03.05.2004 tarihinden itibaren 2850 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2022 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri