ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

23 Eylül 2023 Cumartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 EMEĞİN ÖZGÜRLEŞMESİ, BARIŞ VE DEMOKRASİ İÇİN HAYDİ 1 MAYIS'TA ALANLARI DOLDURMAYA!

    Yayına Giriş Tarihi: 03.05.2004  Güncellenme Zamanı: 09.10.2008 13:39:39  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

BASINA ve KAMUOYUNA 30 Nisan 2003

 

Dünyamızın sıcak çatışmalarla çalkalandığı, ülkemizde emekçilerin kazanımlarına yönelik yoğun saldırıların olduğu bir dönemde 1 Mayıs işçi bayramı için alanlarda olacağız. Küreselleşme politikalarıyla sermaye emeğe karşı saldırılarını arttırarak sürdürüyor.

Emperyalist tekeller küreselleşen dünyada emekçiler ve yoksul halklara daha acımasız bir şekilde saldırıyor, hatta yaşam haklarını ellerinden alıyor. Günümüzde İsrail'in mazlum Filistin halkına yönelik saldırıları ile ABD'nin Irak, Afganistan gibi ülkelere yönelik saldırı, katliam ve emperyalist işgalleri devam ediyor. Güç ve paylaşım savaşı bütün acımasızlığıyla sürerken; ABD'nin dünya çapındaki egemenliği güçleniyor. Dünyamız ve ülkemiz yeni savaş tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.


Küresel sermayenin kıskacında kıvranan ülkemizde AKP Hükümeti halkımıza işsizlik, yoksulluk getiren IMF/Dünya Bankası politikalarına devam ediyor. Sözde büyümeden bahsedilirken istihdam, üretim, sanayileşme daralıyor, ekonomimiz küçülüyor ve dolayısıyla işsizlik çığ gibi büyüyor. Özelleştirme politikalarıyla kamu küçültülüyor, fabrikalar kapatılıyor ve emperyalistlere peşkeş çekiliyor. Geleceğimiz karartılmaya çalışılarak ipotek altına alınıyor. Devleti küçültme iddiasıyla Kamu Yönetimi Temel Kanunu çıkarılarak kamu hizmetleri tasfiye ediliyor ve sosyal güvenlik, eğitim, sağlık hizmetleri özel sermayenin kâr hırsına terk ediliyor.


Bugünlerde TBMM'de görüşülen maden kanunuyla yer altı ve yer üstü kaynaklarımızın talanının önü açılıyor. Ülke kaynakları, yağma ve talan politikalarıyla uluslararası sermayeye açılıyor.

Ülkemizde ekonomik alanda yaşanan bu gelişmelerin yanında temel hak ve özgürlüklere ilişkin sorunlar da büyüyerek artıyor. Demokratik hukuk devleti olmanın gerektirdiği evrensel normlar göz ardı edilerek halkın demokratikleşme taleplerinin önü değişik gerekçelerle kesilmek isteniyor.


Dünyamızda ve ülkemizde yaşanan bu gelişmeler karşısında biz ezilenler, kamu emekçileri, işçiler, köylüler, küçük esnaflar, kadınlar, gençler, mühendisler-mimarlar olarak tüm emekçilerle birlikte dayatılan açlığı, yoksulluğu, sömürüyü, savaşı, gözyaşını ve acıyı yenmek için, kendi yaşamımızı ve geleceğimizi savunmak için 1 Mayıs'ta mücadele bayrağını yükselteceğiz.


1 Mayıs'ta Oda pankartı altında;

- İnsanın insanı sömürmediği; hiçbir halkın dil, din, kültür farklılıkları nedeniyle baskı görmediği bir yaşam için,

- Türkiye'de, Ortadoğu'da ve bütün dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin ve dayanışmanın hüküm sürmesi için,

- Siyaseti inandırıcılıktan uzak ve güvenilmez hale getirenlerden hesap sormak için,

- Bizlere dayatılan istikrar paketlerine karşı taleplerimizi daha gür, daha etkili olarak seslendirmek için,

- Ekonomik kurtuluşun IMF ve Dünya Bankası politikalarında olduğunu savunanlara ve geleceğimizi ipotek altına almaya çalışan yerli ve yabancı sermayeye karşı mücadele etmek için,

- Ülkenin ve halkın birikimlerini ve kaynaklarını küresel sermayeye peşkeş çekenlere karşı dur demek için,

- Kamuda çalışan üyelerimizin haklarını savunmak için,

- Hizmetlerin serbest dolaşımı çerçevesinde ülkemize dayatılan yabancı mühendis mimarların kurumları ile birlikte hiçbir engel konulmadan çalışmalarına ve mühendislik alanlarını uluslar arası tekellere peşkeş çekenlere karşı durmak için,

- Küresel sömürgeciliğin emeği kuşatmasına karşı durmak için,

- Sosyal Adalet, Eşitlik, Barış, Özgürlük ve Demokrasi İçin,

- Başka bir yaşamın var olduğu umudunu büyütmek için,

- 1 Mayıs'ın genel tatil olması için,

- Kamu Yönetimi Temel Kanunu'na hayır demek için,

- ABD ve işbirlikçilerinin Ortadoğudaki saldırılarına ve NATO'ya dur demek için,

- YÖK'e, YEK'e hayır demek için,

alanlarda olacağız.


GÜN DAYANIŞMA ve BİRLİKTE MÜCADELE ETME GÜNÜDÜR.!


GÜN YASAKLARA, ANTİ DEMOKRATİK UYGULAMALARA, SERMAYENİN EKONOMİK TERÖRÜNE VE KÜRESEL SALDIRILARINA KARŞI DİRENİŞ GÜNÜDÜR!

BÜTÜN ÜYELERİMİZİ ve HALKIMIZI 1 MAYIS'A KATILMAYA , OMUZ VERMEYE ve DAYANIŞMAYA ÇAĞIRIYORUZ!


GELECEĞİMİZ ANCAK KENDİ ELLERİMİZLE GÜZELLEŞEBİLİR!HAYDİ 1 MAYISA!


Saygılarımızla,


TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

Oda Sekreteri

Ali Ekber ÇAKAR

Tüm Basın Açıklamaları »

03.05.2004 tarihinden itibaren 3031 defa okunmuştur.

 

ODAMIZ

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2023 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri