ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Ocak 2022 Çarşamba    

EİM-MEDAK MİEM PBK

  nk_09.gif, 94BENDÜSTRİ -İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI ANA KOMİSYONU (EİM-MEDAK)

KOMİSYON GİRİŞ SAYFASI

 VII. ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Yayına Giriş Tarihi: 26.11.2009  Güncellenme Zamanı: 03.12.2009 14:20:57  Yayınlayan Birim: GENEL MERKEZ  
 

Güncellenme Zamanı: 03.12.2009 14:19:30

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 20–21 Kasım 2009 tarihlerinde "Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumluluk Açısından Endüstri–İşletme Mühendisliğinin Yarını" temasıyla düzenlenen VII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

Kurultayın açılış konuşmaları MMO Kocaeli Şube Başkanı Çınar ULUSOY, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman AYDIN ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Altuğ AKGÜN tarafından yapıldı.

Odamız Kocaeli Şube Başkanı Çınar ULUSOY, açılışta yaptığı konuşmada Şube çalışmalarına da değinerek özetle şunları söyledi:

"Şubemiz bu dönem sadece Kurultay çalışmalarını yürütmekle kalmamış, Şubemiz Meslek Dalı Komisyonu da yaz dönemleri hariç 15 günlük periyotlarla toplam 21 toplantı yapmış ve gerçekten etkin bir çalışma dönemi geçirmişlerdir.

Şubemiz MDK çalışmalarından biraz bahsedecek olursak, üretken bir çalışma dönemi geçirilerek, hem toplantı düzenindeki kararlılık hem de toplantı kalitesinde seviye ve uyum yakalanmıştır. Her meslek disiplininde var olan ancak Endüstri Mühendisliğini karakterize eden sistem yaklaşımı ve hedefe odaklanma v.b. yetkinlikler MDK çalışmalarımıza katkı sağlamış ve yol haritasını oluşturmaya yardımcı olmuştur.

MDK Çalışma programı hazırlık aşamasında; Komisyonumuzun çalışma alanına giren işler üç ana başlık altında toplanabilmiştir. Bu ana başlıklar şunlardır:

1.    EİM-MEDAK kararlarıyla Kocaeli Şube MDK‘ya verilmiş olan Bütünleşik Yönetim Sistemleri Yetkilendirme çalışmaları,

2.    Üye ve öğrenci öğrencilere yönelik olarak düzenlenen eğitim ve Seminerler,

3.    Proje temelli çalışmalar (DEM -deneyimli endüstri Mühendisleri- Seminerleri, Vaka Analizi Yarışmaları, bu kurultayda bildiri olarak da sunulacak olan MEDAK Yönetmeliği revizyonuna yönelik taslak çalışma v.s.).

Bilindiği gibi meslek alanlarımıza, meslektaş sorunlarına dair çözümler üretmek üzere örgütümüz çeşitli alanlarla ilgili Kurultaylar düzenlemektedir. MMO olarak 1997 yılında ilki gerçekleştirilen E/İM Kurultayının ilki İzmir Şube tarafından gerçekleştirilmiş, ikincisi Şubemiz yürütücülüğünde devam etmekteyken Bölgemize ve ülkemize büyük acılar yaşatan 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremleri nedeniyle Ankara Şube tarafından sonuçlandırılmıştır. 2001 yılında da üçüncüsü şubemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Şubemiz bu kez yeniden bu önemli etkinliği ilk kez bir temsilcilik alanında Sakarya‘da yapmaktadır. Anlaşılacağı üzere şubemiz E/İM kurultaylarını her zaman gündeminde tutmuş ve sorumluluk almıştır.

Kurultayımızın öncelikli amaç ve hedeflerine dair kısaca birkaç söz söylemek istiyorum.

Endüstri/İşletme Mühendisleri; teknolojide ortaya çıkan değişikliklerle birlikte sanayi ve hizmet alanlarında sürekli gelişmeyi sağlamakta ve verimliliği artırmaktadırlar. Endüstri/İşletme Mühendisleri üretim/hizmetin optimizasyonu ile ekonomik gelişmeyi sağlarken diğer yandan da zaman ve kalite gibi konularda yaptıkları iyileştirmeler ile paydaşlarına karşı olan sorumluluklarını yerine getirme çabası içindedirler.

Endüstri/İşletme Mühendisliğinin bugünkü çalışma alanlarının gelecekte nasıl bir gelişme izleyeceği, yapılan çalışmalar ve uygulanan çözüm yöntemlerindeki gelişmelerin üzerine söylenecek çok söz var. Aynı zamanda bu gelişmelerin insan ve toplum yaşamına olan etkisinin genel ve mühendislik etiği çerçevesinde yapılacak değerlendirmeler, mühendislik alanları içerisinde Endüstri/İşletme Mühendisliğinin yerinin belirlenmesi ve saygınlık kazanması açısından önemli kazanımlar olacaktır.

MMO içinde örgütlenme çalışmalarını sürdüren Endüstri/İşletme Mühendisleri tarafından iki yılda bir yapılmakta olan Kurultay‘ın ana teması "Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumluluk Açısından Endüstri/İşletme Mühendisliğinin Yarını" olarak belirlenmesi değişim ve gelişimi tasvir eden, planlayan ve uygulamalara dönüştüren mühendislik alanlarında çalışanların kendi yetkinlik alanlarına sahip çıkması ve yenilerini katması kurultayın bir eksenini oluşturmakta ve Endüstri/İşletme Mühendisliği geleceği açısından oldukça önem taşımaktadır. Kurultayda tartışılacak yeni çalışma alanları kadar, mühendislik uygulamalarının toplumsal yarara hizmet ettiği ve topluma karşı sorumluluk bilincini, aynı zamanda örgütlülüğünü de tartışmak kurultayın iki ana başlıktan birisini oluşturmaktadır.

Bu amaçlar doğrultusunda, daha önce yapılan kurultayların, kongre formatında geçtiği yorumları üzerine, kurultay temasının, Endüstri ve İşletme mühendislerinin sorunlarının tartışıldığı bir yapıda olması konusunda düzenleme kurulu fikir birliğine varmıştır. Sonuç olarak ana tema; "Çalışma Alanları ve Toplumsal Sorumluluk Açısından Endüstri ve İşletme Mühendisliğinin Yarını"  olarak belirlendi. Kurultay ana temasının, amaç ve kapsamının ve bildiri konularının da yer aldığı Çağrı broşürleri MMO örgütlülüğüne ve konuyla ilgili kesimlere iletilmiş ve bildiri özeti gönderme süresi de ana temanın yeterince beslenebilmesi için tam üç kez uzatılmıştır. Kurultay içeriğinde 2 adedi paralel olmak üzere 6 adet bildiri oturumu, 4 adet panel, 1 adet anket değerlendirmesinin yapılacağı oturum ve serbest kürsü niteliğindeki forumdan oluşmaktadır. Yoğun bir emek dönemi sonucu oluşan bu program ve organizasyonun başarılı geçmesi yürütücülüğünü yaptığımız bu etkinliğin ev sahibi olarak en çok şubemizi mutlu edecektir.

Sakarya Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölüm yöneticileri ve akademisyenleri ile yapılan görüşmelerde üniversite kampus alanındaki Sergi ve Kültür Merkezinin kurultay kullanımına açılması ayrıca Sakarya Üniversitesinin gösterdiği ilgi ve destek bize güç vermiştir. Buradan kendilerine bir kez daha teşekkür ederiz.

Kurultayımızın Sakarya‘da yapılması nedeniyle, Sakarya İl Temsilciliği Yürütme Kurulu çalışmalarımıza katkı ve katılım sağlamıştır. Bu kapsamda kent bazındaki çalışmalarımızda, belediyeler, valilik ve SATSO ile ilişkiler kurulmuş, hem kamunun hem de sanayicilerin desteği alınmıştır. Kendilerine de destekleri nedeniyle teşekkür ederiz.

Bu kurultayın yapılmasında başta Oda Yönetim Kurulu olmak üzere, Danışma, Düzenleme, Yürütme Kurul üyeleri ve Kurultay Sekreteri, tüm panelist, bildiri sunumu yapan, forum, panel ve oturum başkanlarına, emeği geçen herkese, katılımlarıyla kurultayımızı ve örgütümüzü güçlendiren siz değerli konuklarımıza teşekkürlerimi sunarken, kurultayın amacına hizmet etmesi ve başarılı geçmesini temenni ederim."

MMO Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ ise konuklar ve delegelere hoş geldiniz dedikten sonra şöyle konuştu:

Kurultay Endüstri ve İşletme Mühendisliğine yönelik en kapsamlı platformdur

"Endüstri ve işletme mühendisliği uzmanlık alanlarıyla ilgili gelişmelerin, endüstri ve işletme mühendislerinin mesleki ve toplumsal sorumluluklarının ve bu alanda yaşanan sorunların değerlendirme ve tartışmaya açılacağı etkinliğimizin verimli geçmesini diliyorum.

55 yıllık tarihi bulunan Odamızın üye sayısı bugün itibarıyla 75 bini aşmış; Odamıza kayıtlı ikinci büyük meslek disiplini olan endüstri-işletme mühendislerinin sayısı ise 5 bin 200‘e ulaşmıştır.

İlkini 1997 yılında düzenlediğimiz ve artık gelenekselleşerek yedincisinde buluştuğumuz bu kurultay Odamızda Endüstri İşletme Mühendislerini bir araya getiren en kapsamlı ve en katılımlı platformdur.

Bu kurultaydan süzülen görüşler Odamız çalışma programlarının şekillenmesinde ve yeni dönem hedeflerinin belirlenmesinde önemli bir işlev taşımaktadır.

Ben konuşmamda öncelikle geçmiş kurultaydan bu yana Odamızda Endüstri İşletme Mühendisliği alanlarına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum.

Endüstri ve İşletme Mühendisliğine yönelik yetki alanlarının tanımlanması ve eğitim ve belgelendirme çalışmalarında mesafe kat edildi

Bildiğiniz gibi, geçmiş kurultaylarda üzerinde en çok durulan hususların başında endüstri ve işletme mühendislerinin yetki ve sorumluluklarını ve serbest meslek uygulamalarını belirleyen yasal düzenlemelerin bulunmaması, bu alanda meslek içi eğitim ve belgelendirme programlarının yetersizliği konuları gelmekteydi.

Bu konularda geçtiğimiz dönemde oldukça kapsamlı ve sonuç alıcı çalışmalar yürütülerek Stratejik Planlama ve Yatırım Yönetimi alanında iki adet yönetmelik 21 Şubat 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlatılarak yürürlüğe sokulmuştur.

Odamızca geçmiş dönemlerde yayımlatılan İş Güvenliği Mühendis Yetkilendirme ve Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Yönetmeliklerimizin yanı sıra yeni çıkarılan bu iki yönetmelikle Endüstri ve İşletme Mühendislerinin yetki alanlarının tanımlanmasında önemli adımlar atılmıştır.

Meslek İçi Eğitim Merkezlerimizce, endüstri işletme mühendislerine yönelik olarak düzenlenen Kalite Sağlama Sistemleri, Çevre Güvenliği, İstatistiksel Süreç Kontrolü, Kalite Planlaması, İç Denetçi, 6 Sigma, Depo Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Stok Yönetimi, Üretim Kaynak Planlaması, İş Etüdü, Yalın Üretim, Ergonomi, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerine bu iki yönetmelik konusu eğitimler de dahil edilmiştir.

Yine Odamızın tasarı aşamasından başlayarak destek sunduğu Enerji Verimliliği Yasası uyarınca Endüstri ve İşletme Mühendisleri Endüstriyel işletmelerde enerji yöneticisi olarak hizmet sunabilecektir. Odamız bu alanda eğitim ve belgelendirme yapmak konusunda Enerji Verimliliği Koordinasyon Kurulundan gerekli yetkiyi almış ve Kasım ayı başı itibarıyla eğitim faaliyetlerimiz başlamıştır.

Eğitimlere siz meslektaşlarımızın katılmasını ve enerji yöneticiliği alanında söz sahibi olmanızı önemsiyoruz.

Meslek içi eğitim faaliyetlerimizde öğretim üyelerimiz ve konusunda yetkin meslektaşlarımızın tam desteğini beklediğimizi de özellikle belirtmek istiyorum.

Endüstri İşletme Mühendisliğine yönelik etkinlik ve çalışmalar geliştiriliyor

Değerli Katılımcılar,

Endüstri İşletme Mühendisliğine ilişkin merkezi etkinliklerin artırılmasında da önemli adımlar atılmıştır. Bu çalışma dönemimizde endüstri mühendislerine yönelik olarak her ikisi de İzmir‘de toplanan 2 adet merkezi etkinlik düzenlenmiştir.

Bu etkinlikler, 2008 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Altı Sigma Yalın Konferansları ve bu yıl mayıs ayında gerçekleştirilen "Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları"dır.

Yine bu çalışma dönemimizde iş güvenliği, sanayi sektörleri, bakım teknolojileri, enerji verimliliği ve benzeri konularda düzenlediğimiz 21 adet ulusal ölçekli kongre ve sempozyum içeriklerinin önemli bir bölümü endüstri mühendisliği uygulama alanları ile doğrudan ilintilidir.

Bütün bu etkinliklerin ilgili alanlarda yaşanan sorunlara çözüm önerileri oluşturmak yanı sıra özellikle genç meslektaşlarımızın mesleki ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğuna inanıyoruz.

Bütün bu çalışmaların yanı sıra, Endüstri-İşletme mühendislerine yönelik yayın çalışmalarımız da artırılarak sürdürülmektedir.

1989 yılından beri her üç ayda bir yayımlanan ve birçok üniversitemizce ve TÜBİTAK‘ca A tipi yayın olarak kabul edilen Endüstri Mühendisliği Dergimize ek olarak geçtiğimiz dönemden itibaren EİM Bülteni adında uygulamaya yönelik yeni bir periyodik çıkarılmaya başlanmıştır.

Bu yeni yayının meslektaşlarımızın iş ve toplumsal hayatta karşılaştıkları sorunlara yönelik ürettikleri çözümleri paylaşmalarına ve aktarmalarına, meslektaşlar arasında iletişimin güçlenmesine, ortak bir meslek dili oluşturulmasına önemli ölçüde katkı sunacağı inancındayız.

Oda‘nın Endüstri İşletme Mühendisliğine yönelik çalışmaları merkez ve şubelerdeki Meslek Dalı Komisyonları aracılığıyla yürütülüyor

Değerli Katılımcılar,

Endüstri mühendisliği alanına ilişkin özetlediğim bütün bu çalışmalar, ağırlıklı olarak, Endüstri İşletme Mühendisi Meslek Dalı Ana Komisyonu ve şube meslek dalı komisyonları aracılığıyla yürütülmektedir.

Meslek Dalı Komisyonları, Odamızda Endüstri Mühendisliği örgütlenmesinin yapı taşlarıdır. Bu komisyonlarda görev alan üyeler ise şubelerimizde tüm endüstri işletme mühendislerinin katılımı ile yapılan seçimlerle belirlenmektedir. Yani bir anlamda meslek dalı komisyonu Oda içerisinde özerk bir statüde hizmet verebilmektedir.

Bana göre bu kurultayda tartışmaya açılan endüstri mühendisliği yetki alanlarının genişletilmesi, mesleki ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, endüstri mühendislerinin çalışma alanlarında karşılaştıkları sorunların aşılmasına yönelik çalışmaların başarıya ulaşması öncelikle sizlerin Meslek Dalı Komisyonu çalışmalarına verdiğiniz desteği artırmanızdan, örgütsel yapımızın güçlendirilmesinden geçmektedir.

Bilgi birikiminizi Odamızla paylaşınız. Oda çalışma gruplarında, komisyonlarda görev alınız. Henüz Odamıza üye olmamış meslektaşlarımızı Oda çalışmalarına yönlendiriniz.

Biz Oda Yönetimi olarak bu alanda yürütülecek tüm çalışmalara tüm olanaklarımızla destek vermeye hazırız."

Diplomalı işsizler yaratılıyor

Oda Başkanı, sanayinin son 50 yılda içinden geçtiği evrelere değindikten sonra şöyle devam etti:  "Bu süreçte eğitim, istihdam ve eğitilmiş iş gücü ihtiyacı dengesi de göz ardı edilmiştir. Herhangi bir ihtiyaç planlaması yapılmaksızın YÖK tarafından açılan yeni üniversitelerle diplomalı işsizler ordusu yaratılmıştır.

Örneğin endüstri mühendisliği bölümü sayısı 112‘ye, kontenjan sayısı ise 4 bin 192‘ye ulaşmıştır. Bu kontenjanlar bile dolmamasına ve artan işsizliğe rağmen uzaktan eğitim yöntemleriyle mühendis yetiştirecek yeni bölümler açılarak eğitimin kalitesi daha da düşürülmekte, sorun alanlarına bir yenisi daha eklenmektedir.

2009‘un ilk altı ayında Cumhuriyet tarihinin en büyük ekonomik küçülmesi yaşandı

Değerli Katılımcılar,

Söz konusu politikaların biriktirdiği olumsuzluklar, özellikle 2001 krizi ve içinde bulunduğumuz büyük krizde iyice yüzeye çıkmış, dünya ölçeğindeki krizden en olumsuz etkilenen ülkelerin başında gelmemize neden olmuştur.

Sunulan pembe tablolara karşın krizle birlikte birçok işyeri kapanmış, sadece bir yıl içerisinde bir buçuk milyon kişi işsiz kalmıştır.

Yaz aylarına özgü "geçici, mevsimlik istihdam" döneminin kapanmasıyla birlikte işsizlik rakamları yine tırmanışa geçmiştir. Resmi rakamlardaki işsizliğin % 23‘ü sanayidedir. Kayıt dışı çalışma oranı ise % 45,7‘ye varmıştır.

Yeni zamlar, vergiler yağmur gibi gelmektedir. İnsanlar, ceplerinde olmayan bir parayı harcamaya ve tüketimci alışkanlıklara doğru yönlendirilerek borç içinde yüzer duruma düşürülmüştür.

Üretim, yatırım, ihracat, istihdam, GSYİH, kapasite kullanımı vb. tüm makro ekonomik göstergelerde bariz gerilemeler yaşanmaktadır.

2009 yılı sonu itibarıyla ekonomide yıllık küçülmenin % 6,5–7 oranını, bütçe açığının ise 63 milyar TL‘yi bulacağı öngörülmektedir. İmalat sanayimizin 2009 ilk 6 aylık küçülme ortalaması % 14 olarak gerçekleşmiştir.

Bu oran ikinci dünya savaşı koşullarının yaşandığı 1945 yılından sonra cumhuriyet tarihinin en büyük küçülme oranıdır.

DPT‘ye göre kriz, kişi başına gelirden 1.829 dolar götürmüştür ve bu düşüş 2010‘da da sürecektir.

2010–2012 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Plan‘a göre ülkemiz borç stoku 2009 ve 2012‘de GSMH‘nın % 47‘sine ulaşacaktır.

Bütün plan, bütçe ve temel belgeler bu ve benzeri verilerle doludur. Kısacası ülkenin geleceği borçlarla çalınmış, harcanmış durumdadır.

Değerli Katılımcılar,

Her şeye karşın, geleceğimizi ellerimize almak ve öz kaynaklara dayalı bir kalkınma olanaklıdır.

Söz konusu olumsuz gidişin nedeni olan dışa bağımlı politikalar terk edilmeli; IMF ve DB gibi uluslararası finans kuruluşlarının dayattıkları programlar reddedilmelidir.

Özelleştirme uygulamalarıyla devletin küçültülmesi saplantısından vazgeçilmeli, ithalat politikaları gözden geçirilmeli, yerli yatırımcı özendirilmeli ve korunmalı, katma değeri yüksek ileri teknoloji isteyen alanlarda yapılacak yatırımlar desteklenmeli, devletin ekonomideki yönlendiriciliği artırılmalı ve net bir planlama/kalkınma yönelimi benimsenmelidir.

Planlama, kalkınma, sektörel ve bölgesel kalkınma projeksiyonlarımızı sömürü odaklarından bağımsız bir şekilde oluşturduğumuz durumda ve ancak böylece düze çıkış gerçekleşecek, ülkemiz ve insanımızın gönenci tesis edilebilecektir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Son olarak, kurultayda meslek uygulama alanları ile ilgili sorunları yanı sıra Odamız çalışmalarını da açık yüreklilikle değerlendirmenizi talep ediyoruz. Oda çalışmalarına ilişkin dile getirilecek değerlendirme ve önerilerin her zamanki gibi Oda çalışma programlarında mutlaka yer alacağını belirtmek istiyorum."

Oda Başkanı konuşmasını kurultaya katkıda bulunan ve emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI ise mühendisliğin sorumlulukları küresel kriz, yaygınlaşan işsizlik ve yoksulluğa değindikten sonra şöyle konuştu:

"TMMOB‘nin sorumluluklarından biri de meslek alanlarımız üzerine gerçekleştirdiğimiz sempozyum ve kongre gibi etkinliklerle o alandaki sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini ortaya koymaktır. İşte bugün de burada endüstri işletme mühendisliği kurultayında mesleğimizi, sorunlarımızı çözüm önerileriyle birlikte konuşmak için bir aradayız.

Dünden bugüne Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayları

Birincisi Kasım 97‘de İzmir‘de, ikincisi Eylül 99‘da Ankara‘da, üçüncüsü Ekim 2001‘de Kocaeli‘nde, dördüncüsü Aralık 2003‘te Denizli‘de, beşincisi Aralık 2005‘de Zonguldak‘ta, altıncısı Kasım 2007‘de Bursa‘da düzenlenen Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı‘nın yedincisini burada Sakarya‘da hep birlikte gerçekleştiriyoruz.

İlk üç kurultayımızın Oda Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla açılış konuşmalarını yapmış bir arkadaşınız olarak, dönemin Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen görev ile Denizli‘de dördüncüsü yapılan Kurultayda açış bildirisi sunmam, yaşamımın önemli ve onurlu görevlerinden biriydi. "Makina Mühendisleri Odasında Endüstri Mühendisliği Örgütlülüğü" başlığı ile yaptığım sunumda, oda tarihinde o güne dek odamızın endüstri işletme mühendislerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ile EİM-MEDAK örgütlülüğünün geldiği aşamayı katılımcılar ile paylaşmıştım. Bu gün o sunumun güncelleştirilerek yayımlanması belki de odamızın büyük bir özveri ile endüstri ve işletme mühendisi arkadaşlarımıza yönelik yürüttüğü çalışmaların yoğunluğunu ve büyüklüğünü gösterecektir.

1995‘de çalışmaları başlatılmış ve iki yıllık aralarla bugüne, yedincisine gelmiş kurultaylarımızın başlatıcılarına, sürdürücülerine, bugüne getirenlere, kurultaylarımızda görüşlerini bizimle paylaşan bilim insanlarına, uzmanlara, kurultaylarımızın başlangıcından bugüne görev almış Oda ve Şube Yöneticilerimize, kurultaylarımızın gerçekleşmesinde görev alan oda ve şube çalışanı arkadaşlarıma ve katılımlarınızla bu etkinliğimizi geliştiren, büyüten siz endüstri ve işletme mühendisi meslektaşlarıma en samimi duygularımla çok teşekkür ediyorum.

Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultaylarımız; örgütümüzün, Makina Mühendisleri Odası örgütlülüğünün yüz akı etkinlikleridir. Odamız şüphesiz sizlerden gelecek taleplerle bu diziyi devam ettirecektir. Ve işte bugün de düzenleme kararının alınışının on dördüncü yılında bir aradayız.

33. Dönem Genel Kurulu‘nda alınan karar uyarınca kurulan ve endüstri-işletme mühendisliğine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlayan Meslek Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK) eliyle Makina Mühendisleri Odamız, başta kurultaylar olmak üzere çeşitli konferans ve seminerler düzenlemekte, dergi, bülten ve kitaplar yayınlamakta, meslek içi eğitimler gerçekleştirmektedir.

1997 yılında İzmir‘de gerçekleşen ve endüstri işletme mühendisliği eğitiminin irdelendiği ilk kurultaydan bugüne "Endüstri-işletme mühendisliğinin dünü, bugünü ve yarınını"; "örgütlenmesini" ve "uzmanlık alanlarını" sizler birlikte tartıştınız. Önemli gördüğünüz konuları sonuç bildirgelerine yansıtarak Odamız aracılığı ile kamuoyu ile paylaştınız. "Çalışma alanları ve toplumsal sorumluluk açısından endüstri/işletme mühendisliğinin yarını" konusunu da bu kurultayda tanımlayacaksınız.

MMO‘un çalışmaları örnek niteliğinde

Endüstri-işletme mühendislerine yönelik uzmanlık alanlarının tanımlanması ve yaşama geçirilmesinde odamızın önemli adımlar attığını söylemek de yanlış olmayacaktır. Stratejik planlama ve yatırım hizmetleri yönetimi bunlardan ikisi. Bu iki alanda yetkilendirme yönetmeliklerinin Resmi Gazete‘de yayımlatılmasını hep birlikte sağladık. Sizlerin görüşleri sonucunda, mesleğin diğer uzmanlık alanlarının tanımlanmasına ilişkin çalışmalar Odamız tarafından mutlaka yürütülecektir.

Sevgili Arkadaşlar,

Altıncı Kurultayın sonuç bildirgesinde dile getirilen ve bu çalışma döneminde Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu‘nun (EİM MEDAK) çalışma programını oluşturan konuların bugün birçoğunun gerçekleştirilmiş olduğunu görüyorum.

Ancak görevlerimiz burada bitmiyor. TMMOB içerisinde Makina Mühendisleri Odasının önemi büyük. Örgütlü yapısını daha da güçlendirmek için Makina Mühendisleri Odasının ulaşabildiği kadar çok sayıda endüstri-işletme mühendisine ulaşmak gibi bir sorumluluğu var. Üye olmayan meslektaşlarımıza mutlaka ulaşmak gerekiyor ve bu arkadaşlarımıza ulaşma sorumluluğu ne kadar oda ve şube yönetimlerinin sorumluluğunda ise bir o kadar da kurultay katılımcısı siz meslektaşlarımızın da sorumluluğu altında. Tüm endüstri ve işletme mühendislerinin Oda örgütlülüğünde buluşmasının sağlanması, hem mesleğin gelişimi hem de üyelerimizin sorunlarının çözümü açısından çok anlamlı olacaktır. Buna inanıyorum.

Kurultayımızın başarılı geçeceğine olan inancımla hepinize saygılar sunuyorum."

Kurultayda, Endüstri ve İşletme Mühendisliğinin Gelişimi, Endüstri-İşletme Mühendisliğinin Yeni Çalışma Alanları, Endüstri/İşletme Mühendisliğinin Toplumsal Konumlanışı ve Örgütlülüğü ile Endüstri Mühendisliği Eğitimi Nereye Gidiyor? konulu dört panel düzenlenecek.

Düzenlenecek altı oturumda ise EİM Çalışma Alanlarına İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri,  Yeni Yetkilendirme Alanları, Endüstri İşletme Mühendislerinin Toplumsal Sorumlulukları, EİM Uygulama Örnekleri: Stratejik Planlama ve Yatırım Hizmetler ve EİM Uygulama Örnekleri: ERP ve Simülasyon konularında 63 mühendis, akademisyen ve uzman bildiriler sunacaklar.

Bir serbest forumun da düzenleneceği etkinlikte, Kurultay Anketi Sonuçlarının Değerlendirilmesi oturumunda ise endüstri mühendislerinin sektörel istihdam profili, memnuniyet ve beklentilerini belirlemeye yönelik anket çalışmasının sonuçları irdelenecek.

Güncellenme Zamanı: 03.12.2009 14:20:18
Güncellenme Zamanı: 03.12.2009 14:19:57

26.11.2009 tarihinden itibaren 4872 defa okunmuştur.

 

KOMİSYON İÇERİĞİ

EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:13
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:12
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:11
 
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
KÜBA ve ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİTAPÇIĞI
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:10
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:9
 
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI ÖZ DEĞERLENDİRME KILAVUZU
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:8
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:7
 
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
EİM MEDAK BÜLTENİ SAYI:6
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
EİM MEDAK BÜLTENİ 5
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
EİM MEDAK BÜLTENİ 4
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
EİM MEDAK BÜLTENİ 3
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
EİM MEDAK BÜLTENİ 2
 
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
EİM MEDAK BÜLTENİ 1
 
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2022 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri