ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

26 Ekim 2020 Pazartesi    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 III. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ - SONUÇ BİLDİRGESİ

20-23 Kasım 1997 tarihleri arasında, Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde İzmir‘de Büyük Efes Otelinde gerçekleştirilen III. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi‘ni 20 dernek, kurum ve kuruluş desteklemiş, Kongrede‘de 54 bildiri oturumlarda sunulmuş, Kongre kapsamında 3 panel gerçekleştirilmiştir. Kongreye paralel olarak gerçekleştirilen Sergiye ülkemizin tesisat mühendisliği alanında ürün ve hizmet üreten 76 kurum ve kuruluşu katılmıştır. Kongreyi 671 kayıtlı delege olmak üzere 1000‘e yakın mühendis, mimar ve teknik eleman izlemiş, sergi ise 3000‘i aşkın kişi tarafından ziyaret edilmiştir.

Teknik oturumlarda insan sağlığı ve üretkenliği açısından konforlu yaşam hacimlerinin oluşturulması, çağdaş bilgi ve teknolojiye uygun ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme endüstrisindeki yeni teknolojiler, Tesisat Mühendisliği Eğitimi, Mimarlık Hizmetleri, tasarım, Çevre, Hava Kalitesi ve Konforu, Enerji Tasarrufu, Isı Teknolojisi, Buhar Kazanları, Isı Geri Kazanım Sistemleri, Tekstil Sektörü, Klima, Hastane Atıkları, Yanma Sistemleri,Atık Gaz Arıtılması ve Teknolojisi,Boru ve Pompa Tesisatlarında Isıl Sorunlar ile Gürültü, Titreşim, Isı Değiştiriciler, Valflerde Isı Ekonomisi, Sanayi Kuruluşlarında ve Binalarda Enerji Tasarrufu, Yangın Güvenliği, Doğal Gaz Tesisat Uygulamaları, LPG Tesisleri, HVAC Sistemleirnde çeşitli yenilikler, Jeotermal Enerji ileısıtma, Su Basınçlandırma Sistemleri ve Sorunları, Soğutma Sisytemleirnde sorunlar ve çözümler,Endüstriyel Kurutma Sistemleri, Tesisat Mühendisliği ile ilgili Şartnameler, Lejyonel Hastalığı konuları 18 oturumda ele alınmıştır.

Panellerde ise "Mühendislik Etiği", "Gümrük Birliği Sürecinde Tesisat Malzeme Ekipmanları Sanayi ve Tesisat Mühendislerinin Durumu" ve "Tesisat Mühendisliği İle İlgili Yasal Mevzuata, Bakanlıklar, Yerel Yönetimler, Odalar ve Dernekler Açısından Bakış" konusu tartışılmıştır.

Kongre‘de bu dönem ilk kez uygulanan sabah toplantılarında ise "MMO Tesisat Mühendisliği Yayınlarının Geliştirilmesi", "Tesisat Mühendisliği Meslek İçi Eğitimi" ve "MMO Tesisat Mühendisliği Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği Hazırlıklarına İlişkin Görüş ve Öneriler" başlıklarında çalışmalar yapılmıştır.

Kongre sırasında tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda gerçekleştirilen yukarıdaki tartışma ortamlarındakatılımcıların eğilimleriyle aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

  • Genelinde makina mühendisliği, özelinde tesisat mühendisliği ahlakı(etiği) ile ilgili hususların (kndine, örgütüne, toplumakarşı görev, sorumluluk ve ödevlerinin) MMO önderliğinde sektörle ilgili sivil, resmi kurum ve kuruluşların görüşlerinin de alınarak MMO Tüzük ve Yönetmeliklerinde ödül ve yaptırımları ile birlikte düzenlenip uygulanması için çalışma yapılmasına yönelik olarak, bu düzenlemelerin 1998yılı ilk 6 ayı içinde bitirilmesi, aynı konunun TMMOB Genel Kurulu‘na taşınması hedefi belirlenmiştir.

  • Tesisatkonusundaki MMO yayınları çevre bilinci ve gelişen teknolojiye bağlı olarak, değişen standartlara ışığında geliştirilmelidir.

  • Tesisat alanı ile ilgili meslek kuruluşları, üniversiteler, dernekler, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğinin güçlendirilerek yapılan meslek içi eğitim programlarına süreklilik kazandırılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır.

  • Türkiye‘nin hukuki ve teknik elt yapısal hazırlıklarının tamamlayamadan Gümrük Birliğine girmesi sancıları tüm sektörlerd olduğu gibi tesisat sektöründe de hissedilmektedir. Standart, kalite, belgelendirme, ve benzeri sistemlerimizin Birlik Mevzuatına uyumlaştırma çerçevesinde, tüm ilgili kesimlrin yer alacağı Ulusal Akreditasyon Kurulu ve alt kurumları ivedilikle oluşturulmalıdır. Gümrük Birliğinin uzun erimde ekonomik birliğe gidişin bir ön adımı olduğu ve ileride iş gücünün de serbestçe dolaşacağı bilinciyle gerek üniversiteler, gerekse de Odamızca mühendislerinakreditasyonuna ilişkin yapılan çalışmalar hızlandırılmalıdır.

  • Birinci ve ikinci kongrede ele alınan konular çerçevesinde "uzman mühendislik" uygulamasına geçiş amacıyla Odamızca sürdürülen çalışmalar sonucunda hazırlanan"Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği" taslağının geliştirilmesidoğrultusunda ilgili tüm kesimlerin görüş ve önerileri alınarak gerekli düzenlemeler yapılmalı v Oda Genel Kurulu‘nataşınmalıdır.

  • Tesisat Mühendisliği alanında mevcut olan üst yapı (kanunlar, yönetmelikler, standartlar yapı kotları)gözden geçirilip, mevcutlar uluslar arası yapıya uygunhale getirilmeli, eksiklikler tamamlanmalı ve bu çalışmalar kısa bir zamanda sonuçlandırılarak uygulamaya sokulmalıdır.

  • Yapı İşleri Makina Tesisatı Genel Teknik Şartnamesi, Birim Fiyat Tarifeleri ve Devlet İhale  Kanunu gelişen teknolojiye uyun hale getirilmelidir.

  • Tesisat mühendisliği alanında kavram kargaşasınn önüne geçilmesi doğrultusunda "dil birliği"çalışmalarına ivedilikle başlanmalı ve tesisat konusunda ortak bir teknik dil yaratılmalıdır.

  • Kamu yatırımlarında tesisat denetimlerinde gerekli özen gösterilmemekte, ulusal ve uluslar arası standart dışı uygulamalarla karşılaşılmaktadır. Bu durum özellikle hastanelerde kamu sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Bu konuda kamuoyu bilinçlendirilmeli ve ilgililerin gerekli önlemlerin alması yönünde kamuoyu baskısı oluştrulmalıdır. 

II. Kongrede oluşturulan "Yapı Teknolojisi Tesisat Dayanışma Konseyi" çalışmaları; kuruluş amaçları doğrultusunda "Yapı Teknolojisi Tesisat Danışma Kurulu" adıyla tesisat alanındaki ilgili diğer tüm kurumların katılımını hedefleyerek, Oda‘nın başkanlığında sürdürülmelidir.
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
13. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
11. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
X. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE teskon+sodex FUARI
IX. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VIII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
VII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
VI. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
V. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
IV. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
III. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ
II. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
I. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE SERGİSİ
SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2020 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri