ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 TMMOB MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 2005

TARİH: 18.11.2005 - 19.11.2005
YER: GAZİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ KONGRE MERKEZİ ANKARA

Haberler

TMMOB MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU YAPILDI

 

— 01.09.2008

 

TMMOB adına Odamız sekreteryalığında Ankara Şubemiz tarafından düzenlenen TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Salonu'nunda yapıldı.

Genel Bilgiler

Yaşadığımız yüzyıl küreselleşme, bilim-teknoloji ve bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır. Mühendislik eğitimi alanında, küreselleşmeye karşı, evrensel boyutlarda etkileşim ve gelişimin öne çıkarılması sağlanmalıdır. Günümüzde ülkeler bilim ve teknolojinin geliştirilmesi ve yenilenmesine yönelik çalışmalarla ilerlemekte ve gelişmişlik yarışında diğer ülkelerden daha ileriye geçebilmektedirler. Gelişmiş ülkeler ulusal çıkarları doğrultusunda ulusal yenilenme politikalarını hayata geçirebilmek için AR-GE çalışmalarına, bilim, teknoloji ve eğitim altyapılarına bütçelerinden ayırdıkları kaynakları her geçen gün artırmaktadırlar. Oysa bu süreç ülkemizde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi işlememektedir.

Bu nedenle TMMOB‘nin hedefi, üniversite ve sanayi işbirliği, öğretim elemanlarının niteliği ve gelişim, eğitim programlarının yeniden yapılanması, eğitimde akreditasyon, eğitimde nitelik, gelişmiş ülkelerde mühendislik eğitimi ve ülkemiz koşullarına uyarlanması gibi konularda çözümler üreterek mühendislerin nasıl yetişmeleri gerektiğini ortaya koymak ve bu konularda siyasi iktidara, ulusal sanayimize ve üniversitelerimize öneriler sunmak, uygulanabilirliğini sağlamak olacaktır.

TMMOB ve bağlı odalar elli yıllık süreç içinde mühendislik ve mimarlık eğitimi alanında da çok sayıda çalışma ve girişimde bulunmuşlardır. 05-06 Nisan 2003 tarihinde yapılan Mühendislik Mimarlık Kurultayında:

 

·  "Bir ülkenin eğitim politikaları, bilim, teknoloji ve sanayi politikalarından ayrı düşünülemez. Türkiye‘deki eğitim ve mühendislik,mimarlık eğitimi toplum çıkarlarına göre değil, uluslararası iş bölümünün bir sonucu olarak şekillenmiştir. TMMOB emperyalist ülkeler tarafından Türkiye‘ye dayatılan uluslararası iş bölümünü reddeder; toplumcu bilim, teknoloji ve sanayi politikaları geliştirecek bir kurumsal altyapının örgüt bünyesinde oluşturulması çalışmalarını başlatır;

·  Mevcut lisans eğitiminin gerek süresinin gerekse de şeklinin baştan sona tartışılması gerekliliği açıktır. Bu anlamda TMMOB‘ne düşen, mühendis ve mimarlar ile birlikte öğrencilerin ve akademisyenlerin katılacağı tartışma ortamının sağlanmasıdır. TMMOB‘nin kapsadığı meslek disiplinlerinin her biri için eğitim kurultayları düzenlenmesi, yapılan tartışmalar ve sonuçlan üniversite kamuoyuna mal etmelidir. Bunların dışında yapılacak her türlü çalışma, mevcut eğitim sisteminin tüm eksiklik ve yetersizlikleriyle meşrulaştırılması ve onaylanması anlamını taşıyacaktır;

·  TMMOB ve Odalar, mesleki yeterliliğin belgelendirilmesine yönelik meslek içi eğitimi, mesleki davranış ilkelerini de içerecek biçimde planlar, lisans eğitimi dikkate alarak uygulama alanlarına ilişkin eğitimi hizmet olarak gerçekleştirirler, bu eğitimin ortak konularını programlarlar, ders notlarını hazırlarlar ve eğitimlerini sağlarlar;

·  Hali hazırda üniversitelerimizde çağdaş, nitelikli ve bilimsel mimar-mühendislik eğitimi yapılamamaktadır. Bu nedenle öncelikle üniversitelerimiz, ülkemizin çıkar ve beklentilerine uygun olarak, demokratik, özerk ve bilimsel eğitim kurumlan olarak her alanda tekrar yapılandırılmalıdır;

·  Mühendis ve mimarlar, bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüzde, yeni gelişme ve gereksinimlerine bağlı olarak, tüm mesleki çalışma süreçlerinde, meslek içi eğitimi sürekli, etkin ve katılımcı bir anlayışla yaşama geçirmeye kararlıdır. Bu anlayış TMMOB ve bağlı oda yöneticilerinin temel yaklaşımları olmaya devam edecektir;

·  TMMOB, mühendislik mimarlık eğitiminin, çağın gereklerine uygun ders programları ve uygulama olanaklarıyla, tüm yurtta eşit ve parasız olarak verilmesini savunur;

·  Mühendislik mimarlık eğitiminin yönlendirilmesi ve güncelleştirilmesi TMMOB‘nin görevlerinden biridir. Bu çerçevede TMMOB, kapsamlı bir mühendislik mimarlık eğitimi programı hazırlar ve tartışmaya açar;"

 

kararları alınmıştır.

Mühendislik eğitimi sürecinin, bu kararlar ışığında değerlendirilmesi amacıyla bu sempozyum düzenlenecektir.


 

Fotoğraf albümü

Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:45:04
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:46:03
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:47:03
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:48:20
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:49:02
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:49:58
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:51:01
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:51:52
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:53:08
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:53:50
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:54:18
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:55:04
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:55:55
Güncellenme Zamanı: 31.01.2009 11:56:40
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
TMMOB MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ SEMPOZYUMU 2005

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri