ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 VII. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TARİH: 22.09.2017 - 23.09.2017
YER: MERSİN

Haberler

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

 

— 14.02.2017

 

09 Kasım 2016 tarihinde Şube Toplantı Salonumuzda 7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 2. Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi. Sempozyum Hazırlık Çalışmaları değerlendirildi.

7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 1. Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

 

— 14.02.2017

 

19 Ekim 2016 tarihinde Şube Toplantı Salonumuzda 7. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 1. Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi. Sempozyum Hazırlık Çalışmaları değerlendirildi.

7.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 1. Düzenleme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

 

— 13.02.2017

 

06 Ağustos 2016 tarihinde Şube Eğitim Salonumuzda 7.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi 1. Düzenleme Kurulu Toplantısı Oda Merkezinden ve Şubelerden Temsilcilerin katılımı ile düzenlendi.

Genel Bilgiler

AMAÇ

Odamız tarafından Mersin`de ulusal düzeyde, yedinci kez gerçekleştirilecek olan "Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi"; güneş enerjisiyle ilgili olarak öncelikle farkındalık yaratılması, bilginin yaygınlaştırılması ve yoğunlaştırıl-ması, teknolojik yeniliklerin ve uygulamaların ülkemize kazandırılması amaçlarıyla; 22-23 Eylül 2017 tarihlerinde Mersin`de düzenlenecektir.

Yılda üçyüzden fazla günün güneşli geçtiği Mersin`de bugüne kadar TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) adına, Mersin Şubesi tarafından, 1997 yılında "Güneş Enerjisi Sistemleri" konusunda, bir seminer, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 ve 2013 yıllarında da "Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi" adı altında, altı sempozyum düzenlenmiştir. MMO tarafından Mersin Şube tarafından yedincisi düzenlenecek olan Sempozyum ve Sergide amaç, özellikle yılda ortalama 1311 kWh/m2 ışınım alan ülkemizde, güneş enerjisinin kullanım alanlarının yaygınlaşmasını sağlayacak uygulamaları tanıtmak, yerli ve yeni teknolojilerin ülkemizde üretimini ve kullanılmasını sağlamaktır. Öncelikle farkındalık yaratmak, sonra bilgilendirmek ve bilinçlendirmek için;  ilgili tüm tarafların (uygulamaya yönelik çalışan kamu ve özel sektör temsilcileri, yasal düzenlemelerin hazırlayıcıları, yerel yöneticiler, araştırmacılar ve akademisyenler) bir araya getirilmesi, zengin içerikli tartışmalar ve görüş alışverişinin yapılması hedeflenmektedir.

Sempozyumda yapılacak sunum ve tartışmalardan elde edilecek çıktı ve sonuçlar, güneş enerjisi alanında dünyadaki yeni teknolojik gelişmelerin tartışılması, günlük yaşama indirgenmesi ve en son uygulamalar konusunda ülkemizde bilgi birikiminin yaygınlaşması ve derinleşmesiyle; odamızın bilimi ve teknolojiyi halkın hizmetine sunma görevi doğrultusunda sinerji yaratacaktır.

Ülkemizin enerji alanında dışa bağımlılığı giderek artmaktadır. Odamız doğal, sürdürülebilir, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile bu stratejik alanda bağımlılığımızı azaltmanın, enerji girdileri ithalatına ödediğimiz yüksek bedellerin azaltılmasının mümkün olduğu düşüncesindedir.               

Enerji sektöründe temel ve öncelikli adım, enerjiyi verimli kullanmaktır. İkinci adım ise, yenilenebilir enerji kaynaklarının, en hızlı ve verimli şekilde, kamusal planlama ve kamusal denetim altında, kamu ve ülke çıkarları korunarak devreye sokulmasıdır. Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının başında güneş enerjisi yer almaktadır. Güneşin yüzyıllardır dünyadaki bütün yaşamın kaynağı olduğu, bugün güneş enerjisinin dünyamızı yoğunlaşan çevre sorunlarıyla ve küresel ısınma sorunlarıyla karşı karşıya getiren fosil yakıtlara alternatif olacak güce eriştiği gerçektir.

Öte yandan nükleer santraller, enerji arz eksikliğine ve dışa bağımlılığa alternatif olarak gösterilmekte ve nükleer santral yapımı için adımlar atılmaktadır. Ülkemizde güneş enerjisi potansiyeli başta olmak üzere tüm yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları yeterince değerlendirilmezken, yeterli teknik altyapı ve mevzuat olmadan, kamusal denetimin dışlandığı bir yapıda, dışa bağımlılığı azaltmak bir yana, artıracak bir süreç, Mersin`de nükleer santralın kurulması girişimleri ülke çıkarlarına uygun değildir.          

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülke kaynaklarının ve teknolojinin, halkımızın ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda kullanımını savunmaktadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda meydana gelen bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, yeni uygulamaların tanıtılmasının yanı sıra, altyapıdaki ve yasalardaki sorunlarıyla birlikte ele alınması odamızın sorumlulukları arasındadır. Odamız Mersin`de düzenlenecek bu sempozyum ve sergi ile geçmiş yıllarda olduğu gibi, tüm sektör temsilcilerini, akademisyenleri, araştırmacıları, uzmanları, yasal mevzuat hazırlayıcılarını ve ilgili kamu ve özel sektör kurum yetkililerini bir araya getirerek, bu sorumluluğunu halkımızın çıkarları doğrultusunda yerine getirecektir.

Bu etkinlik Makina Mühendisleri Odası adına Mersin Şube Yürütücülüğünde düzenlenmektedir.

BİLDİRİ KONULARI

a. Güneş evleri, güneş mimarisi

b. Güneş pilleri ve kullanım alanları

c. Odaklayıcı güneş enerjisi toplayıcıları

d. Güneş santralleri

e. Güneş enerjisi destekli soğutma ve iklimlendirme sistemleri

f. Güneş enerjisiyle damıtma, kurutma, sera ısıtma ve dondan korunma uygulamaları

g. Güneş enerjisinin depolanması

h. Otomotiv sanayii ve deniz taşıtlarında güneş enerjisi uygulamaları

i. Güneş enerjisi sistemlerinde verimlilik, enerji-ekserji analizleri

j. Güneş enerjisi sistemlerinde teknolojik gelişmeler, melez sistemler, yeni uygulamalar, araştırmalar ve yerli üretim

k. Güneş enerjisinin ülke ekonomisi yönünden incelenmesi, alternatif enerjiler içinde yerinin belirlenmesi

l. Güneş enerjisi ve çevre

m. Güneş enerjisi sistemleri ve görüntü kirliliği

n. Teşvik, İşletme ve yatırım sorunları

o. Yerli üretim konusunda yaşanan sıkıntılar

p. Güneş enerjisi sistemlerinde otomasyon

q. Güneş enerjisi ile hidrojen elde edilmesi

r. Sektördeki uygulamalar

BİLDİRİ TAKVİMİ

Sempozyumda ele alınması öngörülen konularda sunulmak istenen bildirilere ait son tarihler aşağıda verilmiştir.

 

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi                                                                                    06 Mart 2017

Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi               15 Mart 2017

Bildirilerin tam  metinlerinin gönderilmesi                                                                  09 Haziran 2017

Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun bildirilmesi                           03 Temmuz 2017

 

BİLDİRİ ÖZETLERİ

 

Bildiri özetleri 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde A4 ebadındaki kağıda "Microsoft Office Word" programı kullanılarak 12 punto Times New Roman Tur  fontu ile, Türkçe yazılarak gönderilmelidir.

Bildiri özetleri 6 Mart 2017 tarihine kadar http://gunes.mmo.org.tr internet adresi üzerinden Şubemize gönderilmelidir. Bildiri özetleri, hazırlanacak bildirinin içeriğini tümüyle yansıtmalıdır. Başlıklar büyük harfle yazılacaktır. Başlığın altına yazarın "Ad ve Soyadı", varsa "Unvan", "İletişim Adresleri, Şehir ve e posta bilgileri " yer almalıdır.      

Gönderilen özetlerin içeriği sempozyum kurulları tarafından ön incelemeden geçirildikten sonra sempozyuma uygun olup olmadığı belirlenecektir. Kabul edilen özetlerin yazarlarına 15 Mart 2017 tarihine kadar haber verilecek ve bildiri yazım kuralları gönderilecektir.

Kabul edilen bildiriler 9 Haziran 2017 tarihine kadar http://gunes.mmo.org.tr internet adresi üzerinden Şubemize gönderilmelidir. Bildiriler incelendikten sonra değerlendirme sonuçları 3 Temmuz 2017 tarihine kadar yazarlarına bildirilecektir. Kabul edilen bildiriler sempozyum kitabında yayınlanacaktır. 

Bildirinin gönderilmesi, çalışmanın daha önce başka bir yerde, sempozyumda sunulduğu şekliyle yayınlanmadığını ve yazarların TMMOB Makina Mühendisleri Odası`na makalenin yayınlanması ile ilgili izni verdiğini gösterir. Yazarlar uygun bir şekilde referans verdiği takdirde makalelerinin gerekli gördükleri bölümlerini daha sonra başka bir yerde yayınlayabilirler.


 
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
VII. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
VI. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
V. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
IV. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
III. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ
8. GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri