ANA SAYFA İLETİŞİM BİLGİLERİ BAĞLANTILAR SİTE HARİTASI E-POSTA GİRİŞİ ÜYE GİRİŞİ TMMOB
eski.mmo.org.tr ENGLISH
AKM ML MK EKM

18 Nisan 2024 Perşembe    

EİM-MEDAK MİEM PBK

 ANKARA GERÇEĞİ SEMPOZYUMU

TARİH: 13.03.1999 - 14.03.1999
YER: ANKARA

Genel Bilgiler

SONUÇ BİLDİRGESİ

Meslek odaları, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve uzmanların katılımı ile oluşan Ankara Kent Konseyi Girişimi, 13-14 Mart 1999 tarihlerinde düzenlenen üçyüz dolayında katılımcının olduğu "Ankara Gerçeği" başlıklı toplantının sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktadır.
1. Kentli hakları tanınarak, kent halkının; ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal görüş, mülkiyet ve statü ayrımı gözetmeksizin, kentli haklarına sahip olduğu bilinmelidir. Ve kent halkının bu bilinci geliştirmesi ve kullanması sağlanmalıdır.
2. Avrupa Kentsel Şartı tanınarak; insan hakları ve özgürlüklerinin vazgeçilmez olduğu bilinmelidir. İnsan yerleşimleri ve yaşam çevreleri, insan onuruna uygun yaşamak, sosyo-kültürel etkinliklerde bulunmak amacıyla oluşturulmalıdır. Doğal, tarihsel ve kültürel değerler korunmalıdır.
3. Kent mekanları, kentte yaşayan herkesin özgürce ve birbirlerinin haklarına saygı duyarak kullanabileceği özelliklere sahip olmalıdır.
4. Kent mekanları; başta çocuklar, gençler, yaşlılar ve engelliler olmak üzere tüm kentlilerin gereksinimlerini karşılayabilecekleri bir biçimde düzenlenmelidir.
Ankara‘da sokak çocukları sorunu olduğu gözardı edilmemeli, yerel yönetimler sorunun çözümü için çaba göstermelidirler.
5. Ankara gerçek bir kent planına sahip olmalıdır. Başta Nazım İmar Planı olmak üzere kente yönelik her karar ve proje bu plana dayandırılmalıdır.
6. Ankara‘nın ulaşım sorununun çözümünde noktasal projeler yerine Ankara Ulaşım Ana Planı çerçevesinde, toplu taşıma ağırlık veren projeler üretilmelidir.
7. Nazım Planlar doğrultusunda, Ankara açık yeşil alanlar sistemi oluşturulmalı, parçacı çözümler yerine kentin koridor dokusunu oluşturan uygulamalara gidilmelidir.
8. Ankara‘nın su ve kanalizasyon sorunları gelecekteki ihtiyaçları gözetilerek plan bütünselliği içerisinde çözülmelidir.
Atık toplama sistemi kurulması doğrultusundaki yasa ve yönetmelikler uygulanmalıdır.
9. Başkentimize yakışır bir yangın yönetmeliğinin ivedilikle çıkartılması ve uygulanması sağlanmalıdır.
10. Ankara‘daki kültürel mozağin Ankara kent kültürü çerçevesinde geliştirilmesi için yerel yönetimler çaba harcamalıdır.
11. Kentsel hizmetlerdeki ücret politikaları piyasa koşullarının ve belediye yönetimlerinin insafına terkedilmeden tüketici hakları korunarak tespit edilmelidir.
12. Yerel yönetimlerin çalışmalarında şeffaflık esas olmalıdır. Yerel yönetimler özerkleştirilerek, halkın doğrudan katılımı üzerinden tasarlanmalıdır.

Biz Ankara Kent Konseyi Girişimi olarak yukarıda anlatılan hedefler doğrultusunda yerel yönetim çalışmalarını izleyerek denetleyecek ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz.


 
 
 

Destekleyenler

 
 
  
 
 

ETKİNLİK İÇERİĞİ

 
ANKARA GERÇEĞİ SEMPOZYUMU

ETKİNLİKLER

SAYFA ÜSTÜ
ÖNCEKİ SAYFA

COPYRIGHT © 2024 TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MEŞRUTİYET CADDESİ No:19 KAT:6-7-8 KIZILAY / ANKARA
TEL: 0850 495 0 666   FAKS:(+90) 312 417 86 21
E-POSTA:

Key İnternet Hizmetleri